در حال بارگزاری

تغذیه در سلامت پرنده ها چه تاثیری دارد؟ 


تغذیه در سلامت پرنده ها چه تاثیری دارد؟ 


تغذیه در سلامت پرنده ها چه تاثیری دارد؟ 

اولین مهم ترین موضوع در زنده ماندن تمام موجودات زنده ،موجود بودن آب و غذا است .گروه های مختلف از پستانداران ،پرندگان و آبزیان به دلیل داشتن دستگاه گوارش با یکدیگر و نیز احتیاجات غذایی مختلف نیاز های غذایی مختلفی نیز دارند. قبل از احداث پرورشگاه مرغ و طیور و طوطی سانان باید تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی اتوماتیک برای جوجه درآوری تهیه کنیم .

مواد غذایی مورد نیاز در رژیم پرنده 

به طور تخمینی حدود صد ماده غذایی باید در رژیم غذایی موجود باشد که اگر نباشد هر جانداری می تواند تا مدت محدودی کمبود های غذایی خودش را از بافت های بدنش قرض بگیرد.
اما این منابع قرض اولا برای مواد غذایی مختلف متفاوت است و ثانیا ابدی نمی باشد. اگر چه تا مدتی ، کم و بیش می تواند کمبود ها را از طریق قرض گرفتن از بافت های بدنش تامین کند ،اما سرانجام دیر یا زود ،بافت های بدن موجود زندهای که تغذیه نادرستی داشته باشد ،چنان به ته می کشد که دیگر امکان قرض ندارد و در نتیجه ترکیب شیمیایی خون پرنده که تا آن زمان از طریق انتقال مواد کمبود دار در رژیم غذایی تامین می شد ،حالا دیگر وجود ندارد که از آن تامین شود.

کمبود موارد غذایی و تاثیر آن در بدن پرنده 

اما از طرفی ترکیب شیمیایی خون هر موجود زنده تا دامنه محدودی قابل تحمل است و اگر از آن دامنه فراتر رود ،کمبود حاد ایجاد می شود و به این ترتیب از لحاظ تئوری ده ها مشکل در چرخه های بیوشیمیایی بدن ایجاد می شود که هر یک از آنها منجر به چندین اختلال و بیماری جدی می شود.
اما واقعیت این است که هرگز ده ها اختلال و بیماری در اثر کمبود یک یا چند ماده غذایی در بدن هیچ موجود زنده ای ایجاد نخواهد شد ،زیرا با جدی شدن بروز اولین اختلال یا بیماری و اصلاح نشدن سریع وضع ،ان موجود حتما تلف خواهد شد.
به همین دلیل ما باید در مورد حیوانات و پرندگان و یا هر موجود زنده دیگری که تحت سرپرستی ما هستند ،اول اصول تغذیه را بدانیم تا متوجه باشیم که بروز هر یک از دهها کمبود یا زیاد بود یا عدم تعادل در وجود مواد غذایی مختلف ،تا چه حدود می توان زندگی جاندار را به خطر و حتی به مرگ بکشاند.
ثانیا باید در مورد هر موجود زنده بدانیم که حد نیاز و مجاز و متعادل مقدار و نوع مصرف خوراک های مختلف چقدر است و نیز بدانیم که هر موجود با چه غذاها یا مجموعه ای از غذا ها در تغذیه خودمان و هر موجود زنده ای که مال ماست ،بدانیم .
زیرا در عمل تغذیه ،اولا فقط پر کردن شکم هر موجود زنده به اختیار آن یا از روی اجبار (گرسنگی )مهم نیست بلکه باید رژیم غذایی مناسبی را برای آنها تدارک ببینیم که اجزاء این رژیم از لحاظ دارا بودن مواد غذایی مورد نیاز ، کافی بودن ،از لحاظ متعادل و از همه مهمتر از لحاظ خوشخوراکی مطلوب باشند.
پس همانطور که تغذیه هر حیوان با هر نوع مواد و پر کردن شکمش با هر چیز هنر محسوب نمی شود و خوراک مصرفی آن باید شرایط شیمیایی ،فیزیکی ،تعدل و خوش خوراکی کافی را داشته باشد ؛گرسنگی دادن به حیوان برای وادار کردن آن برای خوردن اندک غذاهای نا مطلوب نیز هنر محسوب نمی شود و سرانجام دیر یا زود ما را با بیماری ها و اختلالات ناشی از سوءتغذیه آن مواجه می شویم و در این حالت است که چون خودمان همت مطالعه کافی نداشته ایم و چیزی هم از اصول تغذیه نمی دانیم .
اگر می خواهید گرفتار عواقب سوء تغذیه پرندگان خود نشوید ،باید اصول تغذیه صحیح ،احتیاجات غذایی و خوراک و خوراندن صحیح کاسکو را بدانید .

علم تغذیه پرندگان زینتی و طوطی کاسکو

ما می دانیم که علم تغذیه پرندگان زینتی از جمله  طوطی کاسکو مانند هریک از جانداران دیگر اصول و پیچیدگی های خاص به خود را دارد، در ادامه به بررسی کلی تغذیه طوطی کاسکو می پردازیم .
بهتر است در تغذیه کاسکو تخم آفتابگردان را به کلی از جیره غذایی کاسکو حذف کنیم و به جای آن یک برنامه غذایی اصولی برای طوطی ها در نظر بگیریم .
در حالی که در تمام دنیا یکی از مهمترین منبع های غذایی برای طوطی تخم آفتاب گردان است ،ما باید یک برنامه غذایی صحیح و کامل را برای طوطی خود اجرا کنیم تا بدن پرنده با هیچ کمبودی مواجه نشود .
اجرای یک برنامه صحیح در کنار رعایت کردن دیگر اصول نگهداری پرنده می تواند یک عمر طولانی را برای طوطی ما به ارمغان بیاورد. 
حذف تخم آفتاب گردان از جیره غذایی طوطی باعث جلوگیری از کمبود 25 ماده غذایی در بدن این پرنده خواهد شد،مصرف کامل یا زیاد تخم آفتاب گردان ،چربی وارد شونده به بدن کاسکو،دست کم ده برابر چربی مورد نیاز و 7 برابر قابلیت تحمل چربی توسط یک طوطی کاسکو است ،بالا بودن این درصد چربی باعث پرکنی طوطی می شود.
در واقع اگر تخم آفتابگردان را از جیره غذایی طوطی خود حذف کنید و یک تغذیه با جیره غذایی صحیح برای کاسکو خود در نظر بگیرید نه تنها 90 درصد پرکنی پرنده درمان می شود بلکه 90 درصد علت بیماری ها و مرگ به دلیل سوءتغذیه طوطی نیز از بین خواهد رفت.
عمر کاسکو ها به صورت طبیعی بین 60 تا 100 سال است اما سوال پیش می آید که چرا کاسکو ما عمری حدود 2 تا 4 سال دارد ،عمر طوطی های کاسکو چشم سیاه به دلیل مقاومت کم بدنشان در برابر بیماری ها و استرس تنها 1 تا 3 ماه است ،این نوع کاسکو را هر چه با سن بالاتری خریداری کنید عمر طولانی تری خواهند داشت.
تا اینجا نتیجه گرفتیم که یک تغذیه صحیح و اصولی چقدر در سلامت و طول عمر کاسکو شما تاثیر خواهد داشت.درباره مهم بودن این موضوع می توان به صورت صریح بیان کرد زمانی که ما در مورد تغذیه صحیح یک پرنده اطلاعاتی نداریم و از جیره کامل برای طوطی خود تنها خوراندن تخمه آفتاب گردان و گاه گداری تکه ای ذرت را می دانیم ،عملا هر روز طوطی خودرا مسموم می کنیم .
زیرا وقتی ما خوراکی را که باعث بالا بودن همیشگی چربی خون می شود به کاسکو به عنوان تغذیه می دهیم ،نه تنها چربی خون طوطی همیشه بالاست و کاسکو را زجر می دهد ،بلکه بدن کاسکو برای کاستن از چربی خون ،چاره ای ندارد جز اینکه مقداری از چربی خون در بافت های بدن ؛ به خصوص در جگر و دیواره های رگ ها ذخیره کند. 
در این حالت که دیواره عروق مرتب تنگ و تنگ تر شده ،طوطی شما مستعد سکته کردن می شود؛یعنی وقتی لخته کوچکی از خون که به سهولت از رگ های طبیعی عبور می کند و مشکلی ایجاد نمی کند،بخواهد از عروق تنگ شده عبور کند،گیر می کند و راه چنین رگ های  با لخته های کوچک خون بسته میشود و وقتی یکی از عروق قلبی و یا مغزی گرفته میشود خون لازم به مغز یا قلب نمی رسد و در این حالت سکته قلبی یا مغزی رخ میدهد پرنده شما در اثر بروز سکته تلف می شود.
در حالتی دیگر وقتی چربی زیادی در جگر پرنده ذخیره میشود کم کم بخش اعظم بافت جگر به بافت چربی تبدیل می شود و چون در این حالت جگر قادر به انجام وظایف متعددش نخواهد بود و به خصوص دیگر نمی تواند خون را تصفیه کند سطح سموم موجود در خون بالا می رود و وقتی سطح هر یک از سموم از سطح تحمل بدن بیشتر شود ،طوطی شما در اثر مسمومیت تلف می شود.
در این مقاله به صورت کلی با شرح اصلی تاثیر تغذیه نا مناسب بر روی سلامت پرندگان سعی کردیم به شما میزان اهیمت آن را مشخص کنیم ،در مقاله های دیگر سعی خواهیم کرد شما را با جیره غذای پرندگان از جمله طوطی سانان آشنا کنیم. جهت خرید تخم نطفه دار و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخم نطفه دار طوطی و تخم نطفه دار مرغ با کارشناسان شرکت رویال طیور در تماس باشید .